آدرس دفتر مرکزی

تهران،سعادت آباد، بلوار میدان کاج، خبایان ۳۴

واحد روابط عمومی

۲۷ الی ۰۲۱۲۲۳۳۹۰۲۵

واحد خدمات پس از فروش

۰۲۱۲۶۲۴۵۳۴۷ - ۰۲۱۲۶۲۴۵۳۶۱

ایمیل

info@fancykt.com