ACROPOLIS

اکروپولیس زیبا، هزاران‌سال است که در بلندای آتن رخ نمایی می‌کند. یک تضاد سفید مثل تکه ابری از آسمان که با سنگ تراشیده شده باشد. تاریخی زنده که هنوز هم میزبان جشن‌های آتنی‌هاست. طراحی مسحورکننده‌ی این بنا، منشا طراحی کالکشن سفید و زیبای آکروپولیس فنسی شده است.

کالکشن آکروپولیس

کالکشن سفید شیشه‌ای آکرپولویس، با استفاده از شیشه نشکن ایتالیا، فر با امکان ۲۱ برنامه پخت، اجاق با تجهیزات اسپانیایی و هود کم صدا با امکان انتخاب بین فرمان لمسی و Touch Less

سبد خرید