PETRA

شهر شن‌های قرمز، پترا در اردن امروزی مثل جواهری خوش ساخت میان شن‌زارها برق می‌زند. از میان ۳۰۰۰ سال تاریخ ثبت شده به رنگ خاک، پترا تا امروز نشان زیبایی و تمدن است، با تاریخی گره خورده با یونانیان و اعراب و به رنگی زیبا که در کالکشن شامپاینی پترای فنسی، متفاوت‌ترین رنگ کالکشن‌های آشپزخانه را به شما هدیه می‌دهد.

کالکشن پترا

کالکشن آشپزخانه پترا، به رنگ شامپاینی و با استفاده از شیشه نشکن شات ایتالیا و تجهیزات اروپایی، تکنولوژی گاز اسپانیا و رنگی متفاوت‌تر از هرچه دیده‌اید، برای شماست.

سبد خرید